یک سخن

آرشیو وبلاگ

هنر انسان بودن (جلد دوم معمای عادت – عادت غریزی)

موضوعی که در کتاب حاضر مورد بحث و مطالعه قرار میگیرد عبارتست از یک مسئله پیچیده ناشناخته ای که ظاهرا چندان مهم به نظر نرسیده و قابل توجه نمینماید و آن عبارتست از « اسارت بشر در قید غریزه خود خواهی » که در تمام اعصار و ادوار گذشته و …

ادامه مطلب »

اصالت در هنر و علل انحراف احساس هنرمند

کتاب « اصالت در هنرـ وـ علل انحراف احساس هنرمند » از دیگر تألیفات استاد که اولین چاپش در سال ۱۳۴۶ شمسی از طرف «دانشگاه تبریز» منتشر گردید ، از جمله     نوآوری های بسیار مهمی است در تعیین حریم و حدود « هنر اصیل » و نمایاندن نقاط ضعف هنرهای …

ادامه مطلب »