یک سخن

آرشیو وبلاگ

نگاه پاک زن و نگاه آلوده به او

ای زنان ! اگر آرایش کردن شما تنها به منظور جلب شهوت مرد است، از این کار خودداری کنید ، و زیر بار ننگ چنین خفتی نروید ! » « مهاتما گاندی » « … مادام که در اجتماع ، زن وجود زن تنها وقف لذت بخشیدن به مرد است …

ادامه مطلب »

بهای یک نگاه

تا زن به غیر از پوشش و آرایش و جمال ، عامل برتر دیگری در خود نمیشناسد، و مرد در قید اسارت امیال و غرایز حیوانی باقی است، توقع و انتظار حس احترام پاک نسبت به زن، در جامعه بی جا و بیهوده است . کتاب « بهای یک نگاه …

ادامه مطلب »