یک سخن

آرشیو وبلاگ

بهداشت مطالعه

اهم مطالب که نویسنده دراین کتاب به آن اشاره نموده اند: شرایط بهداشتی مطالعه است که مورد بررسی قرار گرفته که ازجمله آن ها,۱-هوا ونور ۲-جهت تابش نوردرهنگام مطالعه است۳-مطالعه موقع حرکت: موقع راه رفتن وموقع حرکت ماشین وبطورکلی درهرحالتی که به علت حرکت یاتکان, دائمآ فاصله چشم ها تا …

بیشتر بخوانید »

ورزش و تندرستی

اعتلای ورزش و تربیت بدنی با حرکت بخشیدن به جامعه و سوق دادن جوانان و نوجوانان و تمامی اقشار مردم در گروههای سنی و طبقات مختلف اجتماعی به جانب سلامت جسم و روح و تبلور اخلاق و فرهنگ اسلامی در جامعه انقلابی مان به عنوان باور و اندیشه های کارساز …

بیشتر بخوانید »

آئین بهزیستی اسلام – جلد یک (جنس پوشاک)

موضوع حیاتی مهمی بمانند « درست زیستن » و در دوران محدود عمر حداکثر از تمام مواهب حیات خود برخوردار شدن، و وقت و نیروی گرانبهای خود را بیهوده تلف ننمودن ، و از هر اقدام و عملی در جهت مقصد و مقصود، حداکثر استفاده را نمودن ، بالاخره دریافتن …

بیشتر بخوانید »