یک سخن

آرشیو وبلاگ

معمای عادت – جلد اول (عادت روحی)

موضوع عادت یکی از پیچیده ترین مسائلی است که مدتها نظر فلاسفه و متفکرین مکاتب مختلف فلسفی و روانشناسی و علوم تربیتی ( اعم از متقدمین و متاخرین ) را سخت بخود جلب کرده است . عادت یک پدیده یا حالت خاص با صفات و مختصات مشخص و معینی نیست …

ادامه مطلب »