یک سخن

آرشیو وبلاگ

هنر انسان بودن (جلد دوم معمای عادت – عادت غریزی)

موضوعی که در کتاب حاضر مورد بحث و مطالعه قرار میگیرد عبارتست از یک مسئله پیچیده ناشناخته ای که ظاهرا چندان مهم به نظر نرسیده و قابل توجه نمینماید و آن عبارتست از « اسارت بشر در قید غریزه خود خواهی » که در تمام اعصار و ادوار گذشته و …

ادامه مطلب »

قداست ذاتی در زن

زن هستی خویش را برای وجود دیگران خواسته یعنی خوشی ها ، آرزوها و امیدهای خود را بر مدار هستی خوشتن قرار نداده بلکه آن را وابسته به کسی ساخته است که او را دوست داشته باشد ، حال این شخص شوهر،پدر ، فرزند او یا فرزند دیگری باشد فرق …

ادامه مطلب »

نگاه پاک زن و نگاه آلوده به او

ای زنان ! اگر آرایش کردن شما تنها به منظور جلب شهوت مرد است، از این کار خودداری کنید ، و زیر بار ننگ چنین خفتی نروید ! » « مهاتما گاندی » « … مادام که در اجتماع ، زن وجود زن تنها وقف لذت بخشیدن به مرد است …

ادامه مطلب »

بهای یک نگاه

تا زن به غیر از پوشش و آرایش و جمال ، عامل برتر دیگری در خود نمیشناسد، و مرد در قید اسارت امیال و غرایز حیوانی باقی است، توقع و انتظار حس احترام پاک نسبت به زن، در جامعه بی جا و بیهوده است . کتاب « بهای یک نگاه …

ادامه مطلب »