یک سخن

آرشیو وبلاگ

بهداشت مطالعه

اهم مطالب که نویسنده دراین کتاب به آن اشاره نموده اند: شرایط بهداشتی مطالعه است که مورد بررسی قرار گرفته که ازجمله آن ها,۱-هوا ونور ۲-جهت تابش نوردرهنگام مطالعه است۳-مطالعه موقع حرکت: موقع راه رفتن وموقع حرکت ماشین وبطورکلی درهرحالتی که به علت حرکت یاتکان, دائمآ فاصله چشم ها تا …

بیشتر بخوانید »