یک سخن

آرشیو وبلاگ

بهای یک نگاه

تا زن به غیر از پوشش و آرایش و جمال ، عامل برتر دیگری در خود نمیشناسد، و مرد در قید اسارت امیال و غرایز حیوانی باقی است، توقع و انتظار حس احترام پاک نسبت به زن، در جامعه بی جا و بیهوده است . کتاب « بهای یک نگاه …

ادامه مطلب »