یک سخن

آرشیو وبلاگ

عقل و علم در فرهنگ اسلامی

مراتب کمال انسانیت وقتی حاصل میگردد که شخص از دو رکن اصلی یعنی دو نعمت ( بلکه موهبت ) خدادادی یکی « سلامت عقل » و دیگری « سلامت روح » تا به سر حد کمال برخوردار باشد، و به هر نسبتی که در یکی از این دو موهبت ( …

بیشتر بخوانید »

آئین بهزیستی اسلام – جلد یک (جنس پوشاک)

موضوع حیاتی مهمی بمانند « درست زیستن » و در دوران محدود عمر حداکثر از تمام مواهب حیات خود برخوردار شدن، و وقت و نیروی گرانبهای خود را بیهوده تلف ننمودن ، و از هر اقدام و عملی در جهت مقصد و مقصود، حداکثر استفاده را نمودن ، بالاخره دریافتن …

بیشتر بخوانید »