یک سخن

آرشیو وبلاگ

آئین بهزیستی اسلام – جلد یک (جنس پوشاک)

موضوع حیاتی مهمی بمانند « درست زیستن » و در دوران محدود عمر حداکثر از تمام مواهب حیات خود برخوردار شدن، و وقت و نیروی گرانبهای خود را بیهوده تلف ننمودن ، و از هر اقدام و عملی در جهت مقصد و مقصود، حداکثر استفاده را نمودن ، بالاخره دریافتن …

بیشتر بخوانید »

اصالت در هنر و علل انحراف احساس هنرمند

کتاب « اصالت در هنرـ وـ علل انحراف احساس هنرمند » از دیگر تألیفات استاد که اولین چاپش در سال ۱۳۴۶ شمسی از طرف «دانشگاه تبریز» منتشر گردید ، از جمله نوآوری های بسیار مهمی است در تعیین حریم و حدود « هنر اصیل » و نمایاندن نقاط ضعف هنرهای …

بیشتر بخوانید »