یک سخن

آرشیو وبلاگ

بهداشت مطالعه

اهم مطالب که نویسنده دراین کتاب به آن اشاره نموده اند: شرایط بهداشتی مطالعه است که مورد بررسی قرار گرفته که ازجمله آن ها,۱-هوا ونور ۲-جهت تابش نوردرهنگام مطالعه است۳-مطالعه موقع حرکت: موقع راه رفتن وموقع حرکت ماشین وبطورکلی درهرحالتی که به علت حرکت یاتکان, دائمآ فاصله چشم ها تا …

ادامه مطلب »

عقل و علم در فرهنگ اسلامی

مراتب کمال انسانیت وقتی حاصل میگردد که شخص از دو رکن اصلی یعنی دو نعمت ( بلکه موهبت ) خدادادی یکی « سلامت عقل » و دیگری « سلامت روح » تا به سر حد کمال برخوردار باشد، و به هر نسبتی که در یکی از این دو موهبت ( …

ادامه مطلب »