یک سخن

آرشیو وبلاگ

وجدان در مکاتب

کتاب «معمای عادت» اولین چاپش در سال ۱۳۴۸ شمسی منتشر و ضمن بررسی نظریات رایج در منابع علوم کلاسیک و فرهنگ معاصر در تعریف «عادت» و اثبات نادرستی اظهارنظرهای فلاسفه و روانشناسان از زمان سقراط و ارسطو تا عصر حاضر در اولین مبحث کتاب تحت عنوان «نقص مکاتب فلسفی و …

ادامه مطلب »