یک سخن

آرشیو وبلاگ

از تقلید تا ابتکار

غرض از « نوآوری » تنها کشف و اختراع و ابتکار در علوم و فنون و صنایع نیست که در مراحل بالا برایشان جا و شان خاصی تعیین می گردد بلکه در هر زمینه ای که حقیقتی به طور بی سابقه و برای اولین بار کشف و معرفی گردد یعنی …

ادامه مطلب »