یک سخن

پیوندهای پایدار (جلد یک)

… برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در کنار او آرامش یافته و با هم انس گیرید و میان شما رافت و مهربانی برقرار فرمود …    ( روم ۲۱) زناشوئی بهترین، زیباترین و شیرین ترین دوران زندگی است ، اما افسوس که غفلت و جهالت آن را به بدترین و زشت ترین و تلخ ترین لحظات عمر تبدیل میکند !

 

حجم فایل:  ۲ مگابایت