یک سخن

نگاه پاک زن و نگاه آلوده به او

ای زنان ! اگر آرایش کردن شما تنها به منظور جلب شهوت مرد است، از این کار خودداری کنید ، و زیر بار ننگ چنین خفتی نروید ! »

« مهاتما گاندی »

« … مادام که در اجتماع ، زن وجود زن تنها وقف لذت بخشیدن به مرد است ، ما همه باید به نام مرد، سر از شرم به زیر افکنیم. من ترجیح میدهم که نسل انسان به تمامی نابود شود ، تا اینکه بماند و با تبدیل زن – ظریفترین مخلوق الهی – به یک وسیله عیش و شهوترانی مرد، از هر حیوان پست تر گردد . مخاطب من در سراسر جهان تمام مردانی هستند که اجتماع آنها زن را چنین خوار کرده است.

 

حجم فایل:  ۲ مگابایت