یک سخن

مقاله با موضوع الکل – بخش اول

الکل = دراکولا
وابستگی روانشناختی، که عادت (habituation) هم نامیده میشود، با میل شدید مستمر یا متناوب برای مصرف ماده یا مواد خاصی به منظور اجتناب از حالت ملال مشخص است

 

حجم فایل:  ۴۰۰ کیلوبایت