یک سخن

بررسی فرآورده‌های الکل از نظر فقه اسلامی

بمنظور آشنایی خوانندگان محترم به خط سیر مباحث کتاب ، مقدمه ای اشاره میکنیم که : دخالت دادن عنوان « الکل » در مسایل فقهی زاید و خود این امر موجب پیچیدگی مسائل فقهی مربوط گردیده است…

 

حجم فایل:  ۳۰ مگابایت