یک سخن

اهمیت روزه از نظر علم روز (خلاصه و برگزیده)

کتاب « اهمیت روزه از نظرعلم روز» که حاصل چهار جلسه سخنرانی استاد در سال ۱۳۴۷ شمسی در دانشگاه تبریز بوده و چاپ اولش در همان سال منتشرگردید نیز یکی دیگر از آثار و تألیفات بسیار مهم دینی بزبان علم روزاستاد است که باز هم بعلت مباحث بکر و نوآوریهای علمی بیسابقه اش نه تنها بارها خود کتاب تجدید چاپ شده ، بلکه از همان سال اول انتشارش بشدت مورد توجه مطبوعات ، محافل علمی و دینی قرار گرفت بطوریکه همه ساله در آستانۀ فرارسیدن ماه رمضان و ایام روزه داری مسلمین مباحث کتاب در برنامه های صدا و سیما و مجلات و روزنامه ها بطور پراکنده منعکس و در بیدار و آگاه کردن افکار عمومی نسبت به اهمیت روزه از جهات مختلف ـ مخصوصاً نقش پیش گیرندۀ بهداشتی و طبی آن ـ بر همدیگر سبقت میگیرند . زیربنای مباحث اصلی کتاب را بیش از سایر علوم ، رشته های « شیمی حیاتی» و علوم پزشکی و علوم زیستی و فیزیولوژی تشکیل داده است و بر مبحثی جداگانه فواید روزه داری را از نظر علوم کلاسیک امروزه مورد بحث قرار میدهند و بر طبق روال عادی و به سبک سایر کارهای تحقیقاتی استاد مطالب این کتاب نیز استثنائی و برای فرهنگ بشریت بیسابقه بوده و هست بطوریکه تا قبل از انتشارش در این عمق و این سطح علمی تاکنون نه در کشور ما که در سایر کشورهای اسلامی دیگر نیز ، کتابی در این سطح براساس مطالعات و تجربیات عمیق مؤلف برشتۀ تحریر درنیامده است. در این کتاب کیفیت هضم چربیها و سوختن آنها و تولید چربی از آب در بدن و تولید آب از احتراق چربی مشروحاً بیان گردیده است. مبحث « دفع سموم وارده از جو » نیز یکی از مباحث مهم و بیسابقۀ تحقیقی کتاب را تشکیل میدهد که در خدمت شما عزیزان قرار می دهیم .