یک سخن

اصالت در هنر و علل انحراف احساس هنرمند

کتاب « اصالت در هنرـ وـ علل انحراف احساس هنرمند » از دیگر تألیفات استاد که اولین چاپش در سال ۱۳۴۶ شمسی از طرف «دانشگاه تبریز» منتشر گردید ، از جمله نوآوری های بسیار مهمی است در تعیین حریم و حدود « هنر اصیل » و نمایاندن نقاط ضعف هنرهای کاذب در تمام رشته های هنری آنهم به بهانۀ «نوپردازی» و به بهانۀ « هنر نو» که ضمناً به ریشه یابی علل انحراف هنر و هنرمندان ـ مخصوصاً شیوع اعتیاد در هنرمندان ـ پرداخته و نتیجۀ تحقیقات بس طولانی استاد در زمینۀ موضوع هنر را ـ که خود نیز عملاً سوابق ممتدی در هنرها داشتند ـ یکجا گردآوری نموده اند از اینرو کلیۀ مباحث کتاب با دقت و ظرافت و حساسیت فوق العاده در بیان حقایق بی سابقه ای در ابعاد مختلف عالم هنر تدوین و در عین حال از عمق و وسعت معنای بی سابقه ای برخوردار است از سوی دیگر نمایاندن نقاط ضعف عمومی هنرمندان و روش تعلیمات هنرستانها را که « احساس هنرمند را فراموش کرده و تمام همّ خود را صرف تکنیک هنر نموده و بهمین لحاظ انحرافات بزرگی در عالم هنر بوجود آورده اند » بطور مستدلّ و مستند مورد انتقاد واقع گردیده هر چند مورد پسند « هنر نمایان » یا « هنرمندان کاذب حرفه ای» واقع نشود بطورکلی زیربنای اصلی مبحث کتاب را « زیباشناسی» تشکیل و مباحث بکر و بیسابقه ای در خود علم « زیباشناسی » برای عالم هنر ارائه میشود که « تجلیات زیبائی روح کودک » نیز یکی از مباحث مقدماتی بکری است که در فرهنگ معاصر سابقه ندارد. مرحوم علامه محمدتقی جعفری که از نظر فلسفی و استاد دکتر حمید زاهدی هم که از نظر رشتۀ تخصصی خود « موزیکولوژی » در چاپهای بعدی این کتاب در مقدمۀ جداگانه ای در معرفی اهمیت این کتاب ـ مخصوصاً برای هنرمندان و هنرستانها ـ نوشته اند هر کدام به نوبت خود در مقام تعظیم و تکریم بسیار زیادی از مباحث کتاب برآمده و بیسابقه و بی نظیر بودن این اثر استاد را صراحتاً ستوده اند.

 

حجم فایل: ۲۵ مگابایت