یک سخن

از تقلید تا ابتکار

غرض از « نوآوری » تنها کشف و اختراع و ابتکار در علوم و فنون و صنایع نیست که در مراحل بالا برایشان جا و شان خاصی تعیین می گردد بلکه در هر زمینه ای که حقیقتی به طور بی سابقه و برای اولین بار کشف و معرفی گردد یعنی مجهولی به معلوم تبدیل شده و در بالا بردن سطح علم و معرفت و بصیرت نوع بشر و سطح فکر و فرهنگ جامعه نقشی داشته و مورد استفاده قرار بگیرد که بشر قبلا از آن اطلاع یا بهره ای نداشت و به طور کلی مجهول را معلوم نموده و مانع بزرگی به نام « جهل » را از سر راه ترقی و تکامل بشر بردارد برای خود یک « نوآوری » است.

 

حجم فایل:  ۱ مگابایت