یک سخن

مقاله « طول عمر » بزبان فرانسه

موضوع مقاله «تقسیم بندی عوامل موثر در طول عمر» ارائه شده به کنفرانس « پیری و مرگ » پاریس در ۱۹۷۳ برگزار شده توسط « مرکز تحقیقات بین المللی ژرونتولوژی » که شرح آن از صفحه ۱۸۵ کتاب « راز طول عمر » آمده و در همان متن چاپ شده و در نشریه کنفرانس بزبان فرانسه تصریح شده است که برای اولین بار علل و عوامل موثر در طول عمر توسط دکتر اردوبادی طبقه بندی شده است .

دیدگاهتان را بنویسید