یک سخن

مقاله ضرورت تصحیح ضریب تنفسی در خواب به زبان انگلیسی

مقاله در ضرورت تصحیح ضریب تنفسی در خواب که در سال ۱۹۷۷ در بیست و هفتمین کنگره بین المللی علوم فیزیولوژی ارائه و بعلت زیر سوال بردن آخرین نظرات تنفس در خواب و نیز بیسابقه بودنش در علم فیزیولوژی قدیم و جدید بسیار مورد توجه واقع و در نشریه رسمی کنگره بمورخه ژوئیه ۱۹۷۷ تحت شماره ۱۶۹۳ چاپ و منتشر گردید، دید علمی وسیع جدیدی در مکانیسم عمل تنفس در خواب به مجامع علمی معاصر داد که متن کامل مقاله در سه زبان فارسی-فرانسه-انگلیسی در اختیار کنگره قرار گرفت و دو مورد فارسی و انگلیسی آن و با پیوست­های مربوط­­اش بدینوسیله و بشرح زیر نقل میشود .

۱-اصل مقاله بفارسی –بانگلیسی در دو مقاله

۲-فتوکپی روی جلد و صفحه ۵۷۱ نشریه کنگره در دو صفحه

۳-دو نمونه از استقبال و اظهار نظرهای پروفسور بوئر و پروفسور لاهیری معروفترین فوق تخصصین در فیزیولوژی تنفس از آلمان و امریکا – در دو برگ

دیدگاهتان را بنویسید