یک سخن

مطالب مفید

فقه اسلامی کلمه ای به عنوتن « الکل » نمی شناسد . تا به امروز در کلیه مواردی که عنوان علمی «الکل» را با عنوان فقهی « مسکر : مست…

حجم فایل:  ۲۰۰ کیلوبایت

حجم فایل:  ۴۰۰ کیلوبایت

حجم فایل:  ۲۵۰ کیلوبایت

حجم فایل:  ۶۰۰ کیلوبایت

الکلیسم عبارت است از وابستگی فیزیولوژیک ( جسمانی( و روانی به الکل، که موجب بروز بیماریهای مزمن و بروز مشکل در روابط بین فردی و مشکلات خانوادگی و کاری می…

الکل = دراکولا وابستگی روانشناختی، که عادت (habituation) هم نامیده میشود، با میل شدید مستمر یا متناوب برای مصرف ماده یا مواد خاصی به منظور اجتناب از حالت ملال مشخص…

حجم فایل:  ۲۰۰ کیلوبایت