یک سخن

مصاحبه با استاد دکتر اردوبادی پیرامون نحوه شکل گیری انجمن علمی مذهبی در دانشگاه تبریز

🎤 مصاحبه دکتر علی پور با استاد دکتر احمد صبور اردوبادی جهت چاپ کتابی، از نحوه شکل گیری انجمن علمی مذهبی در دانشگاه تبریز تا به امروز .

دیدگاهتان را بنویسید