یک سخن

متن ترجمه کتاب « سموم میکروبی » به زبان انگلیسی

۱- نسخه ترجمه خلاصه کتاب « راه های مبارزه با سموم میکروبی روده ها » در ۱۹۷۶ میلادی توسط اقای پناهی یکی از اعضای « انجمن – علمی – مذهبی دانشگاه تبریز » بزبان انگلیسی ترجمه گردیده و چون مترجم در رشته غیر پزشکی تحصیل میکرده مسلم است که با آن معلومات علوم نظری نخواهند توانست از عهده ترجمه عینی مطالب علمی کتاب برآیند بنابراین برای عرضه به جامعه غرب بجا است یکبار بدقت خوانده و با متن خود کتاب « سموم میکروبی » مطابقت داده شود.

۲- خلاصه کردن یک کتاب علمی کامل نمی تواند جوابگوی همه نیازهای جامعه غرب باشد بنابراین اگر در استرالیا یکی از ایرانیان مسلط بزبان انگلیسی تجدید نظری برآن کرده و در صورت لزوم با مراجعه به متن فارسی کتاب اصلی بتوانند با افزودن چند سطر توضیحات جنبی یا در پاورقی این متن را قابل فهم سایر ملل نمایند بسیار بجا خواهد بود .

۳- در صورت تجدید نظر هر نوع نقائص و نارسائی یا اشتباهات این متن را اصلاح کنند مفیدتر خواهد شد .

دیدگاهتان را بنویسید