یک سخن

فایل صوتی

جلسات استاد دکتر اردوبادی در مبحث بسیار مهم و مفید « تربیت » که مطالب بکر و آموزنده ای دارد به صورت فایل صوتی به حضور علاقمندان ارائه میگردد .

لطفا فایلها را دانلود و نشر فرمایید .


جلسه اول مبحث تربیت

https://usaupload.com/52WW/جلسه_اول_مبحث_تربیت.aac

 


جلسه دوم – مبحث تربیت

https://usaupload.com/52XQ/جلسه_دوم_مبحث_تربیت.aac

 


جلسه سوم – بخش اول – مبحث تربیت

https://usaupload.com/52XG/جلسه_سوم_بخش_اول_مبحث_تربیت.aac

جلسه سوم – بخش دوم – مبحث تربیت

https://usaupload.com/52Xy/جلسه_سوم_بخش_دوم_مبحث_تربیت_.aac

 


جلسه چهارم – بخش اول – مبحث تربیت

https://usaupload.com/55Hc/مبحث_تربیت_،_جلسه_چهارم_،_قسمت_اول_۱۴۰۰٫۷٫۱۹.aac

جلسه چهارم – بخش دوم – مبحث تربیت

https://usaupload.com/55Ha/مبحث_تربیت_،_جلسه_چهارم_،_قسمت_دوم_،_۱۴۰۰٫۷٫۱۹.aac

جلسه چهارم – بخش سوم – مبحث تربیت

https://usaupload.com/55H7/مبحث_تربیت_،_جلسه_چهارم_،_قسمت_سوم_،_۱۴۰۰٫۷٫۱۹.aac

 


 

دیدگاهتان را بنویسید